Back to Programmes

Home Play Challenge

Web_welcome.jpg


Welcome to Week 1 of the 2017 Home Play Challenge!


Week 1 is all about ProJoe and all the things he loves to do! You'll find all his challenges below, so check them out and have a go - and don't forget to scroll down and fill out the form to enter the draw to WIN a bike!


ProJoe (Week 1) Tohunga Joe (Wiki 1)


Favourite food and drink Ngaa kai me ngaa inu e tino kaingaakaunuitia ana e ia
Orange wedges & fruit smoothies He maramara aarani, he moohani huaraakau hoki.

Favourite activities Ko aana mahi papai
Inventing new games to play with mates Te waihanga i eetahi keemu hou hei taakarotanga maa raatou ko ana hoa
 

ProJoe's Challenges

Ngaa wero o Tohunga Joe


Hoppo:

Challenge your whanau. Hop on one leg with your arms folded. Try to “Bump” your partner off balance. Mix it up by changing legs to hop on. 

Hoppo: Werohia too whaanau. Hiiteki maa runga te waewae kotahi i te waa e taakaitia ana oo ringa. Me ngana ki te tuki I taau hoa kia papahoro ai oona waewae e rua. Ka taea e koe te tiinihia ngaa waewae hiiteki. 


Wall Ball:

Pass to a wall or friend. How many passes can you do without dropping the ball? Try and beat your best score. Try with different size balls or a balloon. 

Ngaa whiunga pakitara: Whiua ki te pakitara, ki teetahi hoa raanei. E hia nei ngaa whiunga e taea ana e koe, me te kore makere o te pooro? Me whakamaatauria ki te whiwhi he tatauranga pai ake ia waa. Whakamaatauria eetahi pooro rerekee, he poihau raanei. 


Wheelies:

Scoot or skate. Perfect your skills while scooting or skating around a track or on the path. What about trying some jumps?
 
Ngaa wiira: Maa te kuuta, maa te papa retireti raanei. Whakawhanake oo puukenga kuuta, eke papa retireti raanei, maa teetahi ara hiikoi. Whakamaatauria hoki eetahi tarapeke


Run Like The Wind:

Running race. Challenge your whanau to a running race. How fast can you go? How far can you go? On your marks, set, GO!

Oma ki a rite ai koe ki te hau: He whakataetae omaoma. Werohia too whaanau ki teetahi whakataetae omaoma. He aha te terenga e taea ana e koe? He aha te tawhititanga e taea ana e koe? Kia rite, hoatu!


ProJoe's Fruit Smoothie

Te moohani whakahirahira a Tohunga Joe
 
Have a go at making ProJoe's Fruit Smoothie this week.    
Whakamaatauria te moohani huaraakau a Tohunga Joe i teenei wiki.


Week 2

Welcome to Week 2 of the 2017 Home Play Challenge!


Week 2 is all about Spoke and all the things she loves to do! You'll find all her challenges below, so check them out and have a go - and don't forget to scroll down and fill out the form to enter the draw to WIN a bike!

FAVOURITE FOOD & DRINK (Ko ngaa kai me ngaa inu e tino kaingaakautia ana)
Super Slice and Water He piihi whakahirahira me te wai
 
FAVOURITE ACTIVITIES
(Ko aana mahi papai)
Need for speed: Biking, skating, running Ko te haere tere: Maa runga paihikara, paparetireti me ngā mahi omaoma

Spoke’s Challenges

Ngaa wero a Spoke


Super Sprints: How fast can you go?

Bike, scoot, skate or run in a race against your friends. Try a hill sprint for an extra challenge.

Ko te mahi oma tino tere:  Ka peewhea too tere?
Eke pahikara, eke kuuta, eke paparetireti, e oma raanei, aa, reihi i oo hoa. Piki hiwi hei wero anoo 

Travelling Tricks: leaps, side steps, gallops and skips

Outside practice your leaping, skipping, side stepping and galloping. Challenge someone to relays or sprints.

He puukenga pahikara: He peke, he haere titaha, he haere piu.
Whakaharatau i ngaa mahi pekepeke, i ngaa mahi piu, i ngaa haere titaha ki waho.  Werohia teetahi ki te whakataetae taanga, whakataetae tere raanei 

Titi Toorea: Short stick passing game

Kneel opposite a friend or family member holding a Rakau in each hand. Pass or throw the Rakau to each other – how fast, slow, high, wide can you go. Make up your own routine.

Tititoorea: He keemu whiu raakau poto.
Noho-aa-turi i mua i too hoa, aa, pupuri he tititoorea ki oo ringa e rua.  Tuku atu te raakau ki too hoa. Whakamaatau i te tuku tere, te tuku pōturi, te tuku teitei, te tuku ki ngaa tahataha.  Whakarite i taa koorua ake tuku-aa-ringa 

Spoke’s Slalom: Zigzag

Set up a slalom course with shoes, cones, posts or poles. Zigzag through the course. Try biking, running, skating or skipping.

Te koopekapeka a Spoke
Whakamahia he huu, he kooeko, he pou raanei ki te whakarite he ara koopekapeka. Ka mutu he koopekapeka te mahi.  Whakamaatauhia te eke pahikara, te oma, te paparetireti te mahi piu raanei 

Spoke’s Super Slice

Have a go at making Spoke’s Super Slice this week

Te piihi whakahirahira a Spoke
Whakamaatauria te piihi whakahirahira a Spoke i teenei wiki
 

Welcome to Week 1 of the school holidays!


Week 1 of the school holidays is all about ProJoe and all the things he loves to do! You'll find all his challenges below, so check them out and have a go - and don't forget to scroll down and fill out the form to enter the draw to WIN a bike!


ProJoe Holiday Challenges (Ngaa weronga o te hararei)


Great Outdoors: Walk or jog with someone. Ask an adult to go with you. Walk/jog around the local park, garden or lake.
E puta ki waho: Hiikoi, aata oma raanei i te taha o teetahi. Paataihia kia haere ai hoki he pakeke. Hiikoi/ aata oma huri rauna i teetahi paaka, i teetahi maara, i teetahi roto raanei e paatata ana ki a koe.Obstacle Course: Create a course. Use chairs, cardboard boxes or cones to make an obstacle course. How  fast can you complete the course?
 
He ara komutu: Hangaia he ara komutu. Whakamahia he tuuru, he pouaka, eetahi koeko raanei ki te hangaia he ara komutu. He aha te terenga ka taea e koe te tutuki te ara?Family Fun Partner Relay: Choose two items to run and touch and then come back and tag your partner who runs and touches the same two items. Time yourself and then challenge other family members. 
 
He taanga hoa haere rawe mo te whaanau: Koowhiria ki a rua ngaa mea, me oma atu ki te paa i aua mea e rua, hoki atu ki te paa i too hoa. Kaatahi ka haere too hoa ki te paa i aua mea e rua. Whakawaa i a koe anoo, aa, wero atu i too whaanau


Welcome to Week 2 of the school holidays!


Week 2 of the school holidays is all about Spoke and all the things she loves to do! You'll find all her challenges below, so check them out and have a go - and don't forget to scroll down and fill out the form to enter the draw to WIN a bike!


Spoke's Holiday Challenges (Ngaa weronga o te hararei)


Pedal Power: On your back then on the spot
Lie down on your back and cycle with your legs in the air.
Jump up and run with high knees (like you’re pedalling a bike).
Do 10 seconds of each and repeat. Build it up – can you do 30 seconds or more??

Anoo nei e eke pahikara ana: I a koe e takoto ana, i a koe e tū ana
Takoto ki too tuara, aa, whakamahi oou waewae anoo nei e eke pahikara ana.
E peke, e oma hoki me te hiki i ngaa turi anoo nei kei te eke paihikara koe
Kia 10 heekona te roa o ia mahi.  Whakaroa ake te wā - ka taea e koe te mahi kia 30, 40 hekona te roa??
Duathlon: Bike and run
With your whānau or friends, practice your running and cycling at the park. Create your own track. How many laps can you do?

He mahi pahikara me te oma:
Whakaharatau i ngaa mahi oma me ngaa mahi pahikara ki te taha o too whaanau, ki te taha o oo hoa raanei.  Whakarite i too ake ara pea.  E hia ngaa waa ka huri rauna koe i te ara?
Pit Stop: Frantically fast and super slow.
Bike, scoot, skate or run. Go frantically fast for 30 seconds then super slow for 30 seconds. Repeat. For an extra challenge try 1 minute.

E Haere, E tū: Kia tino tere, kia tino pooturi.
Eke paihikara, eke kuuta, eke paparetireti, e oma raanei.  Haere kia tino tere mo te 30 heekona, kaatahi ka haere tino pooturi mo te 30 heekona. Ka mutu teera, mahi anoo eengari kia roa ake te waa. Whakamaatauria te 1 meeneti pea? 

Win a Bike!

Check out ProJoe's and Spoke's holiday challenges to go into the draw to win a girl's or boy's bike from CycleTime Hamilton!

Kia wikitooria ai koe he pahikara – Tirohia ngaa wero hararei o Tohunga Joe raaua ko Spoke kia uru atu koe ki te toroo ki a toa ai koe he pahikara mai i a Cycle Time Hamilton.

THANKS FOR YOUR ENTRIES - THE COMPETITION IS NOW CLOSED!

Working...